Din handlekurv

Handlekurven din er tom

Check out these collections.

Innholdsfortegnelse:

 1. Generelt
 2. Bestillinger
 3. Personvern
 4. Levering
 5. Kundens ansvar om riktig adresse
 6. Priser, avgifter og betaling
 7. Kundeinformasjon
 8. Angrerett og retur
 9. Reklamasjon
 10. Produkter og informasjon
 11. Klager
 12. Forbehold og ansvarsbegrensninger
 13. Endring av vilkår og betingelser

1. Generelt:

1.1 Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge. Du legger inn en bestilling via nettstedet (www.agelab.no) og relaterte sider. Avtalen er inngått mellom deg og AgeLab.no på vegne av Vitality Nordic AS (org.nr. 931 263 722). Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om AgeLab.no finnes på nettstedet.

1.2 Du må minst være 18 år for å bestille via nettstedet. AgeLab.no forbeholder seg retten til å avvise eller endre en kundes bestillinger (for eksempel hvis kunden har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3 AgeLab.no skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. AgeLab.no har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt bestilt av kunden, skal AgeLab.no selvsagt informere kunden om dette og avvente kundens godkjenning av den endrede prisen før AgeLab.no fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter Kunden kommer til å motta eller produktets eksakte utseende eller funksjon. AgeLab.no er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

1.4 Nettstedet og innholdet eies av Vitality Nordic AS. Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføringlovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten etter skriftlig forhåndsamtykke fra AgeLab.no eller relevante samarbeidspartnere.

 

2. Bestillinger:

2.1 Ved å legge inn en bestilling gjennom nettstedet aksepterer du våre vilkår. 

2.2 En kjøpsavtale er inngått når AgeLab.no har bekreftet Kundens bestilling, og Kunden har mottatt en bestillingsbekreftelse fra AgeLab.no via e-post. Kunden har rett til å kansellere sin bestilling inntil den er blitt bekreftet av AgeLab.no. 

 

3. Personvern:

3.1 Du finner vår personvernerklæring her. Denne aksepteres og inngår i Vilkår og betingelser, gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge

 

4. Levering:

4.1 Produkter på lager leveres i Norge oftest innen 1-5 virkedager. Det kan ta lengre tid i forbindelse med helligdager eller hvis du bor i en del av landet der postgangen tar lengre tid (i utkantstrøk samt den nordlige delen av landet). Ved større kampanjer kan det også ta litt lengre tid. Vi tilbyr ikke leveranser til Svalbard på nåværende tidspunkt.

4.2 Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i utsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil AgeLab.no informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere kjøpet.

4.3 Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må Kunden gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Kunden kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas på epost og på telefon hvis kunden har meddelt et mobilnummer. Om kunden ikke henter sin pakke har AgeLab.no rett å debitere kunden en avgift på 250 kr for arbeid og fraktavgifter. Observer at pakker som ikke blir hentet ikke faller under rammen for angrerett eller fri retur.

 

5. Kundens ansvar om riktig adresse:

5.1 Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er pakket og det er bestilt transport. 

5.2 Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Bring er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Bring før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

C/O adresse viktig om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte

Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel:

Petter Smart (ditt navn)

C/O Roger-Ronny Guttormsen, Helseveien 17 (den du bor hos + gate/veinavn)

 

6. Priser, avgifter og betaling:

6.1 Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres.

 

7. Kundeinformasjon:

7.1 Kunden bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. 

7.2 Kunden lover å sørge for at ingen andre enn kunden bruker kundens innloggingsopplysninger. Kunden tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Kunden skal uten opphold gi AgeLab.no melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til kundens passord. Kunden er ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens innloggingsinformasjon hvis kundens ikke har gitt slik melding.

7.3 Hvis AgeLab.no har mistanke om at kunden misbruker sin brukerkonto eller sin innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker vilkårene, har AgeLab.no rett til å blokkere kunden tilgang til brukerkontoen. AgeLab.no har videre rett til å tildele kunden ny innloggingsinformasjon.

 

8. Angrerett og retur:

8.1 Du er beskyttet av angrerettloven og har 30 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen godt emballert, i god tilstand og i originalemballasjen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme stand som du mottok det. 

8.2 Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Vi krediterer hva du betalte for varen, minus returfrakt (kr 49), når den kommer til oss og er godkjent.

8.3 Hvis du ønsker å bruke angreretten må du sende en tydelig beskjed til vår kundeservice (kontakt@agelab.no) og vi hjelpe deg videre. I beskjeden må du oppgi ditt navn, din adresse og annen relevant informasjon som ordrenummer og hvilket produkt det gjelder for at vi kan hjelpe deg best mulig.

8.4 Ved å akseptere de vilkårene, erkjenner og samtykker du i at angreretten ikke gjelder for digitalt innhold levert på annet vis enn på et rørlig medium.

8.5 I forbindelse med bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, kommer Kunden til å få tydelig informasjon.

 

9. Reklamasjon:

9.1 Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte vår kundeservice.

 

10. Produkter og informasjon:

10.1 På flere av produktene skal kunde være oppmerksom på at uttalelsene og retningslinjene ennå ikke er offisielt fastlagt av verken myndighetene i Norge eller EU. Våre produkter er ikke beregnet til å behandle eller forebygge sykdommer. AgeLab.no yter nåværende ikke medisinsk rådgivning.

10.2 NMN (Nikotinamid-mononukleotid) er fortsatt ikke klassifisert som kosttilskudd i Norge/EU. NMN regnes derfor fremdeles som et kjemikalium, og er av denne grunn alene ikke ment for menneskelig konsum. Det skal kun benyttes til f.eks. forskningsformål, på eget ansvar. Du bør alltid rådføre deg med helsepersonell før du selv eksperimenterer og inntar noen form for kjemikalier eller kosttilskudd. Spesielt hvis du har underliggende helseproblemer, er gravid, ammer eller tar medisiner.

10.3 Alle produkter som selges hos AgeLab.no er bare et supplement, og kan ikke sammenlignes med råd fra din lege og/eller øvrig helsepersonell. De er ikke på noen måte ment for å erstatte eventuell legeundersøkelse eller behov for medisinsk tilsyn og veiledning.

10.4 Produktene på AgeLab.no bør ikke brukes som et alternativ til en variert kost. Anbefalt daglig dose som er angitt på emballasjen bør ikke overskrides. Husk at det er viktigst med et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil. Hvis du er gravid, ammer, har en underliggende medisinsk tilstand eller tar medisiner, bør du alltid oppsøke lege før du bruker produktene på AgeLab.no.

 

11. Klager:

11.1 Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Øvrige klager skal i først og fremst løses i konsensus etter diskusjon med vår kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge.

11.2 Retten til å fremme en klage gjelder produkter som er defekte i henhold til gjeldene forbrukervernlovgivning. En Kunde som ønsker å gjøre bruk av sin rett til å fremme klage vedrørende et bestilt produkt, skal ved bruk av kontaktinformasjonen som finnes på Nettstedet, kontakte kundeservice så snart som mulig etter at defekten ble oppdaget. Klager fremmet innen to måneder fra Kunden oppdaget defekten, skal alltid anses å være blitt gitt i rett tid. Kunden har rett til å fremme en klage på produkter kjøpt på nettstedet, innen to år etter å ha mottatt produktet.

 

12. Forbehold og ansvarsbegrensninger

12.1 AgeLab.no tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal AgeLab.no informere kunden tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både kunden og AgeLab.no rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

12.2 AgeLab.no tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

12.3 Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt bruk på pakken.

 

13. Endring av vilkår og betingelser:

13.1 AgeLab.no forbeholder seg til enhver tid retten til å endre gjeldene vilkår og betingelser. Eventuelle endringer i disse vilkårene skal publiseres på nettstedet. Endringer vil gjelde straks kunden har akseptert vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på nettstedet), eventuelt 30 dager etter at AgeLab.no har informert kunden om endringene. AgeLab.no anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de gjeldende vilkårene.