Din handlekurv

Handlekurven din er tom

Check out these collections.

Hva er NAD+: Aldring, effekt, forskning og kosttilskudd

 

Vitenskap: "hva er NAD", "hva gjør NAD" og hvordan hva økning av NAD gjør. Tilskudd som Nikotinamid mononukleotid (NMN) og Nikotinamid Ribosid (NR) viser betydelig potensiale til å øke og gjenoprette cellenes NAD-nivåer.

NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid) er et molekyl som finnes i alle levende celler, og det spiller en nøkkelrolle i mange biologiske prosesser i kroppen, inkludert energiproduksjon, DNA-reparasjon og regulering av genuttrykk.

Av forskjellige årsaker faller våre NAD-nivåer med alderen, som direkte bidrar til at vi eldes både i funksjon og utseende. Forskere har bevist at å gjenopprette cellenes NAD-nivå kan bremse aldringsprosessen, forebygge sykdommer og gi et friskere og lengre liv.

De nyeste medlemmene av B3-vitaminfamilien, NMN (nikotinamid-mononukleotid) og NR (nikotinamid-ribosid), har vist et stort potensiale som potente NAD-tilskudd. Dette gir forskere over hele verden håp om å kunne utvikle nye behandlinger for aldersbetingede sykdommer og gi sunnere aldring.

Harvardprofessor om NAD+ og alderdom:

Allerede i 2015 ved Harvards genetiske avdeling, viste Prof. David Sinclair hvordan økning av NAD+ forbedret muskelfunksjonen og bremset aldringen.

I dette fenglende dyreforsøket forklarer Sinclair hvordan vi kan gjenopprette cellenes NAD+ nivå, og reaktivere anti-aldringsgener som Sirtuinene. Dette reverserer muskelsvinn og alderdomstegn. Dr. Sinclair er en av de mest anerkjente alderdomsforskere i verden.

Hva er NAD, NAD+ og NADH?

NAD er et molekyl sentralt til energiomsetningen og nesten alle viktige funksjoner i cellene. I denne artikkelen gjennomgår vi "hva er NAD" og "hva gjør NAD og NAD-tilskudd". Utforsk mer på Akademiet ved Vitality Nordic.
NAD (Nikotinamid-adenin-dinukleotid) er kanskje det viktigste og mest fascinerende molekylet i kroppen. Det er et koenzym sentralt i cellenes energiomsetning, og fungerer som drivstoff for reaksjonene mitokondriene, som er energisentrene i cellene.

Kroppen lager NAD av tryptofan, nikotinsyre (NA), nikotinamid mononukleotid (NMN), nikotinamid ribosid (NR) og andre forstadier.

NAD brukes i over 500 reaksjoner og er dermed involvert i de aller fleste betydningsfulle prosesser i cellene. Kanskje viktigst av alt, viser forskning at det har en viktig rolle i aldringsprosesser og at det kan gi oss muligheten til å leve et sunnere og lengre liv.

Når vi snakker om NAD+ og NADH, refererer vi til ulike "kjemiske tilstander" av det samme NAD-molekylet vi har omtalt så langt.

 • NAD+ er den oksiderte ("oppladede") formen.
 • NADH er den reduserte ("utladede") formen.

NAD kan derfor minne om et batteri. NAD+ er tilstanden som fungerer som "drivstoff" i reaksjonene, mens NADH må "oksideres" til NAD+ for å kunne brukes på nytt. Målet er derfor å ha tilstrekkelig med tilgjengelig NAD+ i cellene, slik at de kan fungere optimalt og beskytte seg selv [1-3].

Hva gjør NAD+?

NAD+ har en direkte sammenheng mellom opprettholdelse av hjerne, nerver, blodkar, hjerte, nyrer, insulinrespons og fettstoffskifte.

NAD+ blir brukt som drivstoff til mange av cellenes viktige enzymer og funksjoner - nærmest som strømmen i et hus. NAD+ spiller en nøkkelrolle i flere biologiske prosesser som f.eks:

 1. DNA-reparasjon
 2. Celledeling
 3. Forbrenning/metabolisme
 4. Fegulering av genuttrykk
 5. Betennelse
 6. Døgnrytme
 7. Regulering av cellenes signaliseringsveier.

NAD+ har med andre ord vital rolle i alle vår cellers, og dermed organers, funksjon og vedlikehold. Sunne og sterke celler fører til sunne organer. Økning av NAD+ har derfor påvist en direkte sammenheng mellom opprettholdelse og funksjonen til blodkar, hjerte, hjerne, nerver, immunforsvar, stoffskifte, nyrer, insulinfølsomhet og mer [1-3].

Hvorfor eldes vi?

NAD-nivåene faller allerede fra 30-årene i kroppen. I noen organer som huden er nivået nesten halvert når man passerer 60 år. Faldet bidrar direkte til aldringsprosessen med det langsomme tap av cellenes funksjon, energi og vedlikehold.

Forskning har vist at fallende NAD+ nivåer er en av de viktigste fortståtte faktorer i aldringsprosessen. Våre NAD+ nivåer faller allerede fra 30-årsalderen. Dette fører til gradvist redusert energiomsetning, som gir problemer med funksjon og vedlikehold. Dette fører aldring med økt sårbarhet for feil, skade, sykdom og celledød.

Studier har bevist at NAD+ nivåene i huden og hjernen henholdsvis faller med ca. 50% og 10-25% ved passerte 60 år.

Kanskje mest undersøkt, er det aldersbetingede forfallet av kroppens små blodkar, som gir dårligere blodforsyning som fører til organene, særlig muskler, skrumper og taper funksjonen [1-3].

Hvorfor faller NAD+ nivåene?

Mekanismen er ikke fastslått med sikkerhet. Forskere tror årsakene er knyttet til endringer i stoffskiftet, omsetningen av næringsstoffer, samt skader og forandringer av genuttrykk og signaliseringsveier.

 1. Kroppen blir dårligere til å absorbere og utnytte næringsstoffer for produksjon av NAD+.
 2. Skade fra miljøfaktorer som har gitt betennelser og oksidativt stress som solen, giftstoffer, kjemikalier, alkohol osv.
 3. Livsstilsfaktorer som dårlig kost, mangel på mosjon og kronisk stress reduserer produksjonen.

Kombinasjonen af dette og andre aldringsprosesser, fører til fallet i NAD+ nivåene. For nesten 10 år siden begynte derfor anerkjente forskere å eksperimentere med å gjenopprette NAD+ nivåene i cellene i dyreforsøk. Resultatene har gitt forskere over hele verden håp om å kunne utvikle banebrytende behandlinger for aldersrelaterte tilstander og gi sunnere aldring [1-3].

NAD+ og Sirtuiner:

Sirtuiner, en familie av proteiner kjent for sin rolle i celleoverlevelse og såkalt "anti-aldring". Som mange andre viktige enzymer, bruker Sirtuinene NAD+ som drivstoff for å opprettholde cellenes helse og vitalitet.

Et godt eksempel på NAD+ sin rolle og funksjon, er samspillet med Sirtuinene. Sirtuiner en familie av "overlevelses-enzymer" kjent for sin rolle i beskyttelse og reparasjon av cellene. Som mange andre viktige enzymer, bruker sirtuinene NAD+ som drivstoff for å opprettholde cellenes helse og liv.

Når NAD+ nivåene gradvis synker med alderen, svekkes sirtuin-aktiviteten. Forenklet sagt fører dette (sammen med lignende prosesser) til aldring og celledød gjennom betennelse og nedbrytning.

Gjennom forskning som dette får vi stadig mer innsikt i de mange mekanismene som står bak at vi mister funksjoner, energi og visuelt eldes med årene [4].

Gjenopprett NAD+ nivåene:

8 livsstilspunkter som forlenget livet til deltakerne med 24 år

Den mest effektive måten å opprettholde eller gjennopprette NAD-nivåene i kroppen er fokus på trening, kost og livsstil. Det er aldri for sent. Du kan lese her om 8 livsstilspunkter som forlenget livet til deltakerne med 24 år.

Utover livsstil, kan man forsøke intravenøs terapi eller kosttilskudd. IV-terapi gir NAD+ direkte inn blodbanen, men er dyrt og upraktisk.

Kosttilskudd av NAD+ har også begrensninger. Hvis NAD+ inntas oralt, kan det ikke absorberes i store nok mengder. Dette skyldes at NAD+ er et ustabilt, stort molekyl som brytes ned i fordøyelsen og ikke kan oppbevares godt nok.

Derfor har forskere utviklet NAD-forløpere som kroppen selv omdanner til NAD+, som ser ut til å kunne løse en del av disse problemene.

Hva er NAD+ forløpere?

NMN og NR er molekyler som omdannes til NAD+ i cellene. Derfor har disse stoffene potensial til å øke cellenes nivåer av NAD+.

NR og NMN omdannes til NAD, som brukes til over 500 prosesser og funksjoner i cellene. Særlig av viktige enzymer som sirtuiner som vedlikeholder cellenes helse og beskytter de mot feil, skade og sykdom.

Nikotinamid-ribosid (NR) og Nikotinamid-mononukleotid (NMN) er de to mest potente NAD+ forløperne. NR omdannes til NMN, og NMN omdannes direkte til NAD.

De er begge innovative og spennende medlemmer i B3-vitaminfamilien. De finnes naturlig i små doser i mat som avokado, kål, agurk, melk og gjær. NMN og NR har skapt bølger i verden av alderdoms og livsvitenskap, da forskere har bevist de signifikant øker nivåene av NAD+ hos både dyr og mennesker.

Flere og flere studier viser tegn til at "NAD-boosting" kan ha mange potensielle fordeler: energi, nydannelse av blodkar, hjelpe muskelvekst, redusere bentennelse, forbedre forbrenning, bedre søvn og yngre hud.

Kanskje viktigere, er tegnene til sunnere aldring hvor det kan forebygge aldersrelaterte sykdommer som demens og hjerte-kar-sykdommer, og bidra til et friskere og lengre liv [5-7].

Konklusjon

Gjenoppretting av cellenes NAD-nivåer kan vise seg å være en av fremtidens viktigste strategier for å forebygge sykdommer, forbedre prestasjon og sunner aldring. Vitenskapen om NAD+ og dets potensial for å opprettholde cellehelsen utvikler seg i en fantastisk hastighet.

De nåværende celle- og dyreforsøkene med NAD+ tilskudd er utvilsomt imponerende, og menneskeforsøkene viser lovende potensiale. Vi understreker likevel at det er behov for mer forskning i form av store, internasjonale, årelange studier for å konkludere effekt, risiko og dosering av NAD+ tilskudd som f.eks. NMN og nikotinamid-ribosid på mennesker.

Det er nåværende mange pågående, spennende studier med disse NAD+ økende tilskudd rundt om i verden, men også ved f.eks. Haukeland Universitetsjukehus (Bergen) og Akershus Universitetssykehus (Oslo).

Anerkjente forskere innen alderdoms- og livsvitenskap er overbevist om at vi innen 10 år vil oppdage og bekrefte metoder (spesielt innen gen- og stamcelleterapi) for å bremse, og til og med potensielt reversere, aldring hos mennesker. Dette har vi allerede har oppnådd i dyreforsøk på mus.

Når vi oppnår innsikt i hvordan vi kan regulere NAD+, spesielt de cellebeskyttende veiene det aktiverer, vil det åpne utrolige muligheter innen biomedisin. Muligheter som tidligere kun fantes i fantasifulle filmer og science fiction-bøker. Vi inviterer deg til å utforske våre spennende artikler om NMN (under arbeid) og NR (under arbeid), som for øyeblikket representerer det fremste innen økning av NAD+.

Utforsk flere spennende forsknings- og vitenskapsartikler i vitensbanken på AgeLab.no. Vi er Norges Longevityportal og spesialist på anti-aldring, livsstil, trening og tilskudd som Nikotinamid ribosid (NR), NMN og Resveratrol.

Referanser

 1. Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules: The In Vivo Evidence. Cell Metab. 2018 Mar 6;27(3):529-547. doi: 10.1016/j.cmet.2018.02.011. PMID: 29514064; PMCID: PMC6342515.
 2. Ansari HR, Raghava GP. Identification of NAD interacting residues in proteins. BMC Bioinformatics. 2010 Mar 30;11:160. doi: 10.1186/1471-2105-11-160. PMID: 20353553; PMCID: PMC2853471.
 3. Lin, J., Pan, Y. & Wang, J. NAD+ and its precursors in human longevity. Quant Biol3, 193–198 (2015). https://doi.org/10.1007/s40484-015-0055-9 
 4. Imai, Si., Guarente, L. It takes two to tango: NAD+ and sirtuins in aging/longevity control. npj Aging Mech Dis2, 16017 (2016). https://doi.org/10.1038/npjamd.2016.1
 5. Sharma A, Chabloz S, Lapides RA, Roider E, Ewald CY. Potential Synergistic Supplementation of NAD+ Promoting Compounds as a Strategy for Increasing Healthspan. Nutrients. 2023; 15(2):445. https://doi.org/10.3390/nu15020445
 6. Mouchiroud L, Houtkooper RH, Auwerx J. NAD⁺ metabolism: a therapeutic target for age-related metabolic disease. Crit Rev Biochem Mol Biol. 2013 Jul-Aug;48(4):397-408. doi: 10.3109/10409238.2013.789479. Epub 2013 Jun 6. PMID: 23742622; PMCID: PMC3858599.
 7. Poyan Mehr, A., Tran, M.T., Ralto, K.M. et al. De novo NAD+ biosynthetic impairment in acute kidney injury in humans. Nat Med24, 1351–1359 (2018). https://doi.org/10.1038/s41591-018-0138-z
Neste innlegg