Din handlekurv

Handlekurven din er tom

Check out these collections.

Forskning: Progressiv MS og Nikotinamid Ribosid (NR)

Forskning: Progressiv MS og Nikotinamid Ribosid (NR)

I den stadig voksende verdenen av aldersforskning og biomedisin, har Nikotinamid-Ribosid (NR) blitt et sentralt tema innen longevity og nevrovitenskap.

I år har Helse Bergen HF ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), i samarbeid med de andre store norske sykehus, lansert en rekke kliniske studier som dykker dypere inn i potensialet til NR for behandling av nevrodegenerative sykdommer.

"Nikotinamid Ribosid behandling hos pasienter med progressiv multippel sklerose"

Formålet med studien er å undersøke om nikotinamid ribosid kan redusere videre sykdomsutvikling eller redusere plager og symptomer på sykdom hos pasienter med progressiv multippel sklerose (PMS).
Her kan du trykke for å delta og lese mer informasjon om selve studiet.
Med denne korte artikkelen håper vi å informere befolkningen om noen av de spennende, pågående forskningsprosjektene relatert til aldersrelaterte og degenerative sykdommer, gi flere muligheten til å delta, samt gi en kort innføring i Multippel Sklerose (MS) og behandlingsmuligheten som undersøkes.

Hva er Multippel Sklerose (MS)?

Multippel sklerose (MS) er en alvorlig autoimmun sykdom i nervesystemet. Her angriper kroppens eget immunsystem nerveledningenes beskyttende skjeder, myelinet. Myelinet er en beskyttende hinne som er viklet rundt nervefibrene som en bandasje. Det isolerer det elektriske nervesignalet slik at det overføres raskt og effektivt. Myelinet er også viktig for å beskytte og nære nervefibrene, ettersom myelinet er laget av nervesystemets støtteceller som assisterer nervecellene. Skade på myelinet i nervesystemet er alvorlig, da det fører til plager og til slutt irreversible skader i det angrepne området. Pasienter kan oppleve symptomer som lammelser, føleforstyrrelser, balanseproblemer, svimmelhet, tretthet, blæreproblemer, smerter og mer. Det finnes dessverre ingen kurativ behandling for MS, men pasienter får immundempende behandling som kan bremse sykdomsutviklingen for mange.
Multippel sklerose (MS) er en alvorlig autoimmun sykdom i nervesystemet. Her angriper kroppens eget immunsystem nerveledningenes beskyttende skjeder, myelinet. Myelinet er en beskyttende hinne som er viklet rundt nervefibrene som en bandasje. Det isolerer det elektriske nervesignalet slik at det overføres raskt og effektivt.
Myelinet er også viktig for å verne om og nære nervefibrene. Myelinet er laget av nervesystemets støtteceller som assisterer nervecellene. Skade på myelinet i nervesystemet er alvorlig, da det fører til plager og til slutt irreversibel skade i det angrepne området.
Pasienter kan oppleve symptomer som lammelser, føleforstyrrelser, balanseproblemer, svimmelhet, tretthet, blæreproblemer, smerter og mer. Det finnes dessverre ingen kurativ behandling for MS, men pasienter får immundempende behandling som kan bremse sykdomsutviklingen for mange.
Mange har attakvis multippel sklerose (RRMS) hvor skaden oppstår i plutselige oppbluss som fører til trinnvis forverring av sykdommen. Senere i sykdomsforløpet kan RRMS, til tross for immundempende behandling, utvikle seg til en kontinuerlig forverring av funksjonen over tid, kjent som sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS).
Noen har fra starten av denne langsomt progressive sykdomsformen uten attakker, kjent som primær progressiv multippel sklerose (PPMS). Denne studien er rettet mot de med en av de to typene progressiv multippel sklerose.

Hva er Nikotinamid Ribosid (NR) og NAD?

NAD fungerer som drivstoff i cellenes energiomsetning, og Nikotinamid Ribosid (NR) bidrar til å øke cellenes NAD-nivåer, som naturlig reduseres med alderen.

Nikotinamid ribosid (NR) er klassifisert som et kosttilskudd av Legemiddelverket i Norge, og er et innovativt medlem i B3-vitaminfamilien. Det har blitt stadig mer populært innen forskning på alderdom og livsvitenskap, fordi det har vist seg å øke nivåene av det essensielle molekylet NAD i kroppens celler.

Dette gir forskere over hele verden håp om å kunne utvikle bedre behandlinger for degenerative tilstander i nervesystemet og resten av kroppen. Her er en kort introduksjon til NAD og Nikotinamid-ribosid [1-3]:

  1. NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid) et molekyl som finnes i alle levende celler. Det brukes i over 500 reaksjoner og er derfor involvert i de aller fleste viktige prosesser og funksjoner.

  2. Cellene bruker oppladet NAD (NAD+) nærmest som et drivstoff for disse biologiske prosessene i cellene. Særlig innen energiproduksjon, DNA-reparasjon og regulering av genuttrykk.

  3. Våre NAD+ nivåer synker etter fylte 30 år, noe som bidrar til aldringsprosessen med det langsomme tap av cellenes funksjon, energi og vedlikehold.

  4. Forskningsmodeller viser tydelig at å gjenopprette cellenes NAD-nivå gir betydelig mer energi, forebygger sykdom, bedrer forbrenningen og forlenger levetiden signifikant.

  5. Nikotinamid-ribosid (NR) blir i cellene omdannet til NAD, og har har vist et stort potensiale som et potent NAD-tilskudd.

Etter fylte 30 år begynner våre NAD-nivåer å synke, noe som bidrar til aldringsprosessen gjennom gradvis tap av cellenes funksjon og energi. NMN og Nikotinamid RIbosid tilskudd øker cellenes NAD nivå.

Det er mange pågående studier globalt ledet av fremstående alderdomsforskere om NAD-økende tilskudd. Mest kjent er kanskje David Sinclair ved Harvard University, men Norge er ikke langt etter.

Ved Haukeland universitetssykehus ble det i 2022 med "The NADPARK study", vist at nikotinamid-ribosid øker NAD+ nivåer i nervesystemet hos pasienter med Parkinsons sykdom. Studien viste også at NR er godt tolerert uten bivirkninger og at det reduserer betennelsesmarkører i ryggmargsvæsken [4]. Dette gir håp om at nikotinamid-ribosid kan bidra til å forebygge og bremse aldersrelaterte og nevrologiske sykdommer hos mennesker, slik som det er bevist i dyreforsøk.

De potensielle nervebeskyttende effektene gjør NR til et interessant stoff for studier av nevrodegenerative sykdommer som MS, Alzheimers og Parkinsons. Her kan du lese vår vitenskapsartikkel om NAD og NAD-økning.

Mer om studiet

Helse Bergen's kliniske studie tar sikte på å evaluere effektiviteten av NR-behandling hos pasienter med progressiv MS. Forskningen vil fokusere på om NR kan bremse sykdomsprogresjonen og forbedre livskvaliteten for disse pasientene. Pasienter som deltar i studien vil motta en studiemedisin som er enten vitamin nikotinamid-ribosid eller placebo (tablett uten virkestoff, bare stivelse).

Nikotinamid-ribosid (NR) har ingen kjente bivirkninger. Det er klassifisert som et reseptfritt kosttilskudd i Norge, og anses derfor som et ufarlig stoff. Studien vil vare i 2,5 år. Fordelen med å delta i studien er at du kan bidra til utviklingen av en ny behandling ved progressiv MS, som potensielt kan både bedre symptomene og bremse sykdommen.

Delta for deg selv og forskningen

Nikotinamid Ribosid (NR) tilskudd som behandling hos pasienter progressiv MS. Kjøp Nikotinamid Ribosid tilskudd - agelab.no

For de som er berørt av progressiv MS, tilbyr denne studien en mulighet til å delta i et forskningsprosjekt som tilsynelatende har lav risiko, men som kan ha en potensiell effekt på deres sykdom. Deltakelse kan ikke bare gi potensielle helsefordeler for den enkelte, men også bidra til det vitenskapelige samfunnets dypere forståelse av multippel sklerose og nikotinamid ribosids rolle i nevrodegenerative sykdommer.

Konklusjon

Mens forskningen på aldring fortsetter å avdekke nye behandlingsmuligheter, fremstår nikotinamid ribosid som et lovende stoff, spesielt for nevrologiske tilstander som Alzheimer's, Parkinson's og MS.

Gjennom internasjonale studier, men også i Norge ved institusjoner som HUS og Akershus universitetssykehus (AHUS), kan vi håpe på å finne nye behandlingsmetoder for nevrodegenerative sykdommer.

Utforsk flere spennende forsknings- og vitenskapsartikler i vitensbanken på AgeLab.no. Vi er Norges Longevityportal og spesialist på anti-aldring, livsstil, trening og tilskudd som Nikotinamid ribosid (NR), NMN og Resveratrol.

Kilder

  1. Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules: The In Vivo Evidence. Cell Metab. 2018 Mar 6;27(3):529-547. doi: 10.1016/j.cmet.2018.02.011. PMID: 29514064; PMCID: PMC6342515.
  2. Ansari HR, Raghava GP. Identification of NAD interacting residues in proteins. BMC Bioinformatics. 2010 Mar 30;11:160. doi: 10.1186/1471-2105-11-160. PMID: 20353553; PMCID: PMC2853471.
  3. Lin, J., Pan, Y. & Wang, J. NAD+ and its precursors in human longevity. Quant Biol3, 193–198 (2015). https://doi.org/10.1007/s40484-015-0055-9
  4. Brakedal B, Dölle C et al. The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson's disease. Cell Metab. 2022 Mar 1;34(3):396-407.e6. doi: 10.1016/j.cmet.2022.02.001. PMID: 35235774.
Forrige innlegg
Neste innlegg