Din handlekurv

Handlekurven din er tom

Check out these collections.

Resveratrol: Effekt, bivirkninger, forskning og fare

Hva er Resveratrol? Ultimate guide: Effekt, bivirkninger og forskning | AgeLab.no

Hva er Resveratol? Resveratrol, en planteforbindelse kjent siden 2003 som "det livsforlengende stoffet i rødvin", har vakt stor interesse. Mange eksperter mener at resveratrol kan tilby flere lovende helsefordeler, som å redusere kolesterol og blodtrykk [1-4].

Bak entusiasmen og de store løftene finner vi imidlertid en kompleks og kanskje skuffende virkelighet. Tidligere i år gikk AgeLab.no grundig til verks i forskningen på resveratrol og ble overrasket over funnene.

Velkommen til en vitenskapelig gjennomgang av resveratrol, hvor vi dykker ned i detaljene for å hjelpe deg med å ta en informert beslutning før et eventuelt kjøp. La oss utfolde historien om resveratrol.

Hva er Resveratrol?

Resveratrol er en planteforbindelse, et polyfenol av gruppen stilbenoider, og er en potent antioksidant. Resveratrol finnes naturlig i skallene av druer, blåbær, bringebær, morbær og peanøtter [5-7].

Siden druenes skall og frø har en særlig høy konsentrasjon av resveratrol, har derfor rødvin rikelige mengder av stoffet.

Resveratrol er blitt kjent gjennom alderdomsforskere som Dr. David Sinclair, etter det vakte bred oppmerksomhet på tidlig 2000-tallet som et potensielt anti-aldringsmiddel. De første laboratoriestudiene viste at resveratrol kunne motvirke betennelse og kreft, forebygge hjerte-karsykdommer og beskytte hjernen. Dette gjennomgår vi under.

Siden har resveratrol som kosttilskudd blitt studert omfattende for sin potensielle innvirkning på helse og aldring i snart 20 år, med så langt varierende tegn til effekt på mennesker [8].

Hva gjør Resveratrol-tilskudd?

Resveratrol i rødvin. Det franske paradoks om longevity Resveratrol: Effekt, bivirkninger og forskning | AgeLab.no

Mekanismen bak resveratrols effekt på mennesker har vært gjenstand for betydelig vitenskapelig interesse, siden den første studien i 2006 viste tegn til livsforlengende effekt på mus.

Dette er interessant ettersom det nærmest er umulig å utføre livsforlengende, kliniske studier på mennesker. Dyrestudier er derfor vår beste pekepinn.

Opprinnelig ble det antatt å aktivere en familie av "overlevelses-gener" kalt sirtuiner, spesielt SIRT1, som man mener er involvert i cellulære prosesser knyttet til å motkjempe aldring og beskytte cellene.

Så hva gjør Resveratrol? Resveratrol fungerer som en potent antioksidant, som under laboratorieforhold i celle- og dyrestudier har forskjellige egenskaper ved å aktivere forskjellige prosesser i cellene [9]:

 • Betennelsesnedsettende (anti-inflammatoriske);
 • Krefthemmende (anti-karsinogene);
 • Kjerte-kar-beskyttende egenskaper.

Tilstedeværelsen i rødvin ble kjapt knyttet til det "franske paradokset" – observasjonen om at franskmenn har en relativt lav forekomst av hjertesykdom til tross for et kosthold rikt på mettet fett, potensielt på grunn av deres rødvinforbruk.

Historien om resveratrol viste seg imidlertid å være mer kompleks og mindre forstått enn først antatt. De innledende studiene om resveratrols rolle som et livsforlengende middel hos dyr har senere blitt svært kontroversielt blant forskere, og i våre øyne motbevist.

Fokuset har derfor vært på resveratrols mange potensielle helseeffekter som antioksidant, på for eksempel: hjerte-kar, kreft, betennelse, kolesterol og sukkersyke.

Til tross for omfattende forskning, inkludert mer enn 150 kliniske studier, har resveratrols effekter på menneskers helse ikke vært helt overbevisende pga. varierende tegn til effekt [10, 11]. Mange forskere argumenterer for at årsaken til dette, ligger i resveratrols dårlig opptakelse i tarmen, så det ikke kan brukes i våre cellene, i samme grad som man kan sikre under laboratorieforhold.

La oss derfor se på noen av de tilgrunnliggende studier som det ofte referes til.

Resveratrols 7 mest omtalte helsefordeler:

Resveratrol-tilskudd og kolesterol | AgeLab.no

1. Kolesterol og fett

Dyrestudier har vist at tilskudd av resveratrol kan senke det totale kolesterolnivået og gi vekttap hos mus [12, 13]. Resveratrol antas å påvirke kolesterolnivåene hos mus ved å redusere aktiviteten til et enzym som er involvert i kolesterolproduksjonen.

Som en antioksidant kan resveratrol, under laboratorieforhold, redusere oksidasjonen av "dårlig" LDL-kolesterol, som bidrar til plakkdannelse i arteriene [14, 15].

I en menneskestudie fra 2012 fikk deltakere et drueekstrakt beriket med ekstra resveratrol (350 mg), hvor man etter seks måneder observerte en nedgang på 4,5 % i LDL-nivåer, som ikke var statistisk signifikant, men en 20 % reduksjon i oksidert LDL sammenlignet med kontrollgruppene [16].

Oksidert LDL ser ut til å være en drivkraft i åreforkalkning (atherosklerose) av blodkarene.

VURDERING:
Resveratrol kosttilskudd kan være fordelaktig for kolesterolverdier hos dyr, men kan bidra til å redusere LDL-kolesteroloksidasjon hos mennesker.

2. Blodtrykk

Blodtrykket øker oftest med alderen på grunn av åreforkalkning, som igjen er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Resveratrols potensial som antioksidant i å senke blodtrykket har blitt undersøkt [14].

I en metanalyse fra 2015 av 6 studier, viste det seg at resveratrol generelt ikke signifikant senker blodtrykket. Imidlertid viste de studiene med høye doser av resveratrol (> 150 mg) tegn til å minske det systoliske blodtrykket (overtrykket) med gjennomsnitt på 11,9 mmHg [3].

Gjennom dyrestudier tror man at Resveratrol oppnår den potensielle blodtrykkssenkende effekten ved å stimulere produksjonen av nitrogenoksid, som gjør at blodkarene slapper av og utvider seg [17, 18].

VURDERING:
Resveratroltilskudd har ikke bevist å være effektivt for å senke blodtrykket generelt, men gir til til å kunne bidra til lavere overtrykk i høye doser, ved å stimulere kroppens produksjon av nitrogenoksid.

3. Insulinfølsomhet og diabetes mellitus:

Resveratrol kosttilskudd og diabetes mellitus | AgeLab.no

Resveratrol har i dyrestudier vist flere fordeler for diabetesbehandling, inkludert forbedret insulinfølsomhet og forebygging av diabetesrelaterte komplikasjoner [19-22].

Resveratrol ser ut til å hindre et spesifikt enzym i å omdanne glukose til sorbitol, en type sukkeralkohol. Overflødig oppbygging av sorbitol hos personer med høyt blodsukker kan lede til skadelig oksidativt stress i cellene.

Et dyrestudium har vist at rødvin og resveratrol var mer effektive som antioksidanter hos rotter med diabetes enn hos rotter uten diabetes [23].

Noen forskere omtaler ofte de teoretiske, potensielle fordelene av resveratrol for personer med diabetes [20]:

 • Beskyttelse mot oksidativt stress: Antioksidantegenskapene til resveratrol kan teoretisk bidra til å skjerme mot oksidativt stress, som kan forårsake diabeteskomplikasjoner.
 • Reduksjon av betennelse: Resveratrol antas teoretisk å dempe betennelse, en viktig faktor i kroniske sykdommer som diabetes.
 • Aktivering av AMPK: Aktivert AMPK bidrar til å holde blodsukkernivået under kontroll ved å bearbeide glukose.

AgeLab.no har ikke kunnet finne menneskestudier som bekreft dette.

VURDERING:
Det er ennå ikke påvist sikre fordeler med resveratrol-tilskudd hos personer med diabetes eller metabolisk syndrom, selv om dyrestudier har vist tegn til forbedret insulinfølsomhet og reduksjon av komplikasjoner relatert til diabetes.

4. Kreft

Resveratrol har blitt forsket på, spesielt i laboratorieforsøk på celler, for sin potensielle evne til å forebygge og behandle kreft, men resultatene har variert [23-26].

I studier på celler og dyr har resveratrol vist tegn til effekt mot flere typer kreftceller, inkludert kreft i mage, tarm, hud, bryst og prostata [27-31].

Forskere har under laboratorieforhold sett tegn til at resveratrol kan påvirke kreftceller på disse måtene:

 • Hemming av kreftcellevekst: Forhindrer reproduksjon og spredning av kreftceller [27],
 • Endring av genuttrykk: Resveratrol kan endre genuttrykket i kreftceller for å hindre deres vekst [32].
 • Hormonelle effekter: Kan forstyrre hvordan visse hormoner uttrykkes, noe som kan hindre spredning av hormonavhengig kreft [33].

VURDERING:
Resveratrol har kun vist et potensial mot kreft i celle- og dyreforsøk, og men vi mangler forskning på mennesker. Det er behov for ytterligere studier og mer overbevisende resultater før man kan fastslå om og hvordan resveratrol kan anvendes i kreftforebyggelse eller behandling.

5. Smerter og ledd

Resveratrol kosttilskudd om smerter og gikt | AgeLab.no

Slitasjegikt (osteoartrose) er en vanlig tilstand som forårsaker leddsmerter og nedsatt bevegelighet, skyldes gradvis nedbrytning av brusken i leddene.

Resveratrol-tilskudd har i celle- og dyrestudier vist tegn til å kunne beskytte brusken, som er årsaken til smerter og hovedproblemene ved slitasjegikt. Et studium injiserte resveratrol direkte i kneleddene til slitasjegiktrammede kaniner, som resulterte i redusert skade på brusken [34, 35].

Andre celle- og dyrestudier viser resveratrol potensial til å redusere betennelse og forhindre ytterligere leddskader [36-38].

VURDERING:
Det finnes ikke bevist for at Resveratrol har effekt på gikt eller smerter hos mennesker, men i dyre- og cellestudier ses potensial til å redusere betennelse og beskytte brusken fra å brytes ned.

6. Hjerne- og nerver

Celle- og dyrestudier har antydet at moderat inntak av rødvin kan bremse aldersrelatert kognitiv nedgang, delvis antatt takket være resveratrols antioksidant- og antiinflammatoriske egenskaper [39-42].

I dyrestudier kan resveratrol påvirke beta-amyloider, proteinfragmenter som spiller en sentral rolle i dannelsen av plakk knyttet til Alzheimers sykdom [39, 43].

Selv om disse funnene kan oppfattes som lovende, er det ennå ikke bevist effekt i kliniske forsøk hos mennesker. Dessuten er det imidlertid viktig å merke seg at alkohol er skadelig for nervesystemet, selv ved inntak av kun én alkoholenhet.

VURDERING:
Det er ennå ikke bevist nervebeskyttende effekter hos mennesker, selv om resveratrol i under laboratorieforhold viser potensiale.

7. Livsforlengende effekt og Sirtuiner

Resveratrol, anti-aldring og longevity | AgeLab.no

Dyrestudier i 2006 skapte stor interesse for resveratrol ved å påvise en livsforlengende effekt hos overvektige mus, nesten på høyde med levetiden til sunne mus [44].

Man antok at resveratrol etterlignet de kjente livsforlengende effektene av kalorirestriksjon [45, 46], ved å aktivere sirtuin-genet SIR2. SIR2 var spennende, siden økt aktivitet tidligere hadde betydelig forlenget levetiden i gjær med imponerende 30% [47].

Hva er Sirtuiner?

Sirtuiner er en genfamilie som blir ansett som "overlevelsesgener", som bidrar til DNA-reparasjon, reduserer betennelse og tilbyr beskyttende fordeler mot sykdommer vanligvis assosiert med aldring. Mennesker har 7 sirtuingener, og SIRT1 er den som genetisk ligner mest på SIR2 [48].

Forskere fra musestudiet viste at resveratrol potent aktiverte SIRT1 i menneskeceller under laboratorieforhold, noe som forlenget deres levetid. De etablerte Sirtris Pharmaceutical, som senere ble kjøpt opp av GlaxoSmithKline (GSK) for over 700 millioner dollar [49, 50].

Senere forskning avkrefter effektene

Senere har høykvalitetsstudier i fluer og mus ikke klart å gjenskape funnene om at resveratrol verken betydelig aktiverer sirtuiner eller er livsforlengende. Det viste seg dessuten at fordelene med kalorirestriksjon ikke var knyttet til SIR2-gener, og at det ikke var resveratrol som aktiverte SIRT1-genet i det første studiet [51-54] .

Mer kritisk viste ny teknologi (CRISPR) at det var det fluorescerende fargestoffet som ble brukt i eksperimentet, og ikke resveratrol, som aktiverte SIRT1 [55].

VURDERING:
Resveratrol-tilskudd ble først kjent for til livsforlengende effekter hos dyr ved å aktivere sirtuiner. Senere forskning avdekket vesentlige feil i den opprinnelige grunnforskningen, og har så langt motbevist dette konseptet.

Resveratrol: Bivirkninger, farlig eller skadelig?

Resveratrol bivirkninger, farlig og dose | AgeLab.no

Resveratrol anses som trygt

Resveratrol er et godkjent næringsmiddel i EU/Norge, med en maks anbefalt døgndose på opptil 150 mg. Det anses dessuten som særdeles trygt.

Stoffet er faktisk usedvanlig godt undersøkt og har til dags dato ingen farlige bivirkninger påvist i hverken menneske- eller dyrestudier. Det er utført undersøkelser med henholdsvis høye doser resveratrol-tilskudd på f.eks. 5 gram på mennesker og 200 mg/kg/dag hos mus. Resveratrol er veldig godt tolerert av sunne mennesker [54, 56, 57].

Kliniske studier har ikke vist bivirkninger ved kortvarig inntak av normale doser, men i høye doser på over 2,5 gram daglig, kan det oppstå bivirkninger fra mage og tarm: mer luft, løs mage, kvalme og oppkast. Hos personer med leversykdom kan det også ses leverdysfunksjon [9].

AgeLab.no vil likevel gjøre oppmerksom på de menneskestudier som har vist antydning til negative effekter hos mennesker: Redusert treningseffekt og økt kolesterol [58-60].

Interaksjoner med medisiner

Ettersom resveratrol i celleforsøk har vist potensielle interaksjoner med medisiner, er det viktig å konsultere en lege før man tar resveratrol-tilskudd, spesielt hvis man allerede bruker medisiner eller har underliggende helsetilstander.

Høye doser av resveratrol har i laboratoriestudier vist tegn til å kunne påvirke blodkoagulering, noe som kan øke risikoen for blåmerker og blødninger hvis det kombineres med blodfortynnende medisiner [61, 62].

Resveratrol kan også hemme enzymer som bidrar til å bryte ned medisiner, noe som kan føre til at nivåene av visse medikamenter blir høyere, som blodtrykksmedisiner, angstmedisiner og immundempende [63].

VURDERING:
Resveratrol er generelt veltolerert og trygt, men utover potensielle mage-tarm bivirkninger ved høye doser, viser enkelte studier tegn til redusert treningseffekt og økt kolesterol. Tar man medisiner, bør man alltid konsultere sin lege før man forsøker resveratrol på grunn av mulige interaksjoner.

Resveratrol: Dose, dosering og opptak

I Norge og EU er de offisielle anbefalingene en maksimal døgndose på opptil 150 mg.

Som kosttilskudd har resveratrol for både dyr og mennesker et problem med dårlig opptak i tarmen og blir raskt omdannet av leveren. Det er derfor en pågående debatt og forskning om hvor mye kroppen faktisk kan benytte seg av fra resveratrol i kosttilskudd, særlig i lave doser [10, 64].

Derfor har studier på resveratrol ofte brukt mye høyere doser enn 150 mg, som et forsøk på å kompensere for dette. Forskere arbeider aktivt med hvordan man lettere kan levere resveratrol til kroppens celler [65].

Kjente fortalere for resveratrol, som Dr. David Sinclair, argumenterer for at resveratrol, som er fettløselig, opptas godt nok når det inntas sammen med fett. Sinclair tar personlig 1000 mg/dag sammen med fet yoghurt om morgenen. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette er en høy dose.

Vi ser at mange eksperter og entusiaster oftest bruker resveratrol i doser på 250 - 1000 mg daglig. Disse dosene er ikke basert på vitenskapelige bevis, da effekter hos mennesker ennå ikke er påvist, og det dermed ikke kan gis anbefalinger for optimal dose.

VURDERING:
Da det ennå ikke er bevist sikre effekter hos mennesker, finnes det ingen klare anbefalinger for optimal dosering av resveratrol for å oppnå de håpede helsefordelene.

Hva slags resveratrol er best?

Hvilke Resveratrol er best? Trans-Resveratrol kostilskudd kjøpes best fra fermentering | AgeLab.no

Resveratrol finnes i 2 forskjellige isoteriske former: Trans-resveratrol og Cis-resveratrol. Det er viktig å være oppmerksom på at trans-resveratrol er den aktive, undersøkte formen av stoffet omtalt i denne artikkelen.

Tradisjonelt lages resveratrol ved utvinnelse fra planter som japanese knotweed (fallopia japonica), som har den høyeste kjente konsentrasjonen av resveratrol i planter. Denne teknikken gir dessverre spor av pesticider, tungmetaller og ofte andre uheldige stoffer.

Sofistikerte produsenter benytter derfor laboratoriefermentering for å produsere resveratrol, en metode som er mer miljøvennlig, renere og uten uheldige forurensninger [66].

VURDERING:
Skal man kjøpe resveratrol, bør man sikre seg at produktet inneholder rent trans-resveratrol, produsert gjennom fermentering og ikke utvinning fra planter.

Konklusjon

Resveratrol er godkjent som et trygt næringsmiddel i Norge og anbefales av flere internasjonale eksperter, som Dr. David Sinclair, for potensielle helsefordeler. Som en potent antioksidant har det, under laboratorieforhold, vist tegn til å kunne redusere betennelse, motvirke kreftprosesser, bedre kolesterol og blodsukker, og virke beskyttende for hjerte-kar.

Resveratrol startet som et mirakuløst, livsforlengende stoff. Men, etter mer enn 150 kliniske menneskestudier, vurderer vi resveratrols effekter på menneskers helse som stort sett nøytrale, da de fleste studier med effekter har vært varierende. En del av problemet anses å være at våre celler ikke kan benytte seg så godt av resveratrol, pga. det dårlige opptaket i tarmen.

Enkelte studier har antydet negative effekter, som økte kolesterolnivåer og demping av de positive effektene av trening. AgeLabs eksperter tar derfor ikke resveratrol lenger, før det foreligger mer overbevisende studier på mennesker, kanskje med metoder for bedre opptak til våre celler. Vi følger med på dette spennende feltet som er i utvikling.

Kombinasjonen av Resveratrol med en NAD-forløper som NMN og Nikotinamid Ribosid (NR) blir anbefalt av noen eksperter, da dette teoretisk skulle øke de potensielle effektene av begge kosttilskuddene. I stedet for å fokusere på dette ofte stilte spørsmålet, retter vi oppmerksomheten mot metyleringskofaktorer som TMG (Betain), som i menneskestudier har effekt alene og har god teoretisk synergi med NAD-boostere.

Utforsk flere spennende forsknings- og vitenskapsartikler i vitensbanken på AgeLab.no. Vi er Norges Longevityportal og spesialist på anti-aldring, livsstil, trening.

Referanser:

 1. Braidy N, Jugder BE, Poljak A, Jayasena T, Mansour H, Nabavi SM, Sachdev P, Grant R. Resveratrol as a Potential Therapeutic Candidate for the Treatment and Management of Alzheimer's Disease. Curr Top Med Chem. 2016;16(17):1951-60. doi: 10.2174/1568026616666160204121431. PMID: 26845555.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27496184/
 2. Moussa C, Hebron M, Huang X, Ahn J, Rissman RA, Aisen PS, Turner RS. Resveratrol regulates neuro-inflammation and induces adaptive immunity in Alzheimer's disease. J Neuroinflammation. 2017 Jan 3;14(1):1. doi: 10.1186/s12974-016-0779-0. PMID: 28086917; PMCID: PMC5234138.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28086917/
 3. Liu Y, Ma W, Zhang P, He S, Huang D. Effect of resveratrol on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Nutr. 2015 Feb;34(1):27-34. doi: 10.1016/j.clnu.2014.03.009. Epub 2014 Mar 31. PMID: 24731650.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24731650/
 4. Kuršvietienė L, Stanevičienė I, Mongirdienė A, Bernatonienė J. Multiplicity of effects and health benefits of resveratrol. Medicina (Kaunas). 2016;52(3):148-55. doi: 10.1016/j.medici.2016.03.003. Epub 2016 Apr 7. PMID: 27496184.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27496184/
 5. Gambini J, Inglés M, Olaso G, Lopez-Grueso R, Bonet-Costa V, Gimeno-Mallench L, Mas-Bargues C, Abdelaziz KM, Gomez-Cabrera MC, Vina J, Borras C. Properties of Resveratrol: In Vitro and In Vivo Studies about Metabolism, Bioavailability, and Biological Effects in Animal Models and Humans. Oxid Med Cell Longev. 2015;2015:837042. doi: 10.1155/2015/837042. Epub 2015 Jun 28. PMID: 26221416; PMCID: PMC4499410.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4499410/
 6. Weiskirchen S, Weiskirchen R. Resveratrol: How Much Wine Do You Have to Drink to Stay Healthy? Adv Nutr. 2016 Jul 15;7(4):706-18. doi: 10.3945/an.115.011627. PMID: 27422505; PMCID: PMC4942868.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27422505/
 7. Soleas GJ, Diamandis EP, Goldberg DM. Wine as a biological fluid: history, production, and role in disease prevention. J Clin Lab Anal. 1997;11(5):287-313. doi: 10.1002/(SICI)1098-2825(1997)11:5<287::AID-JCLA6>3.0.CO;2-4. PMID: 9292395; PMCID: PMC6760744.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9292395/
 8. Pezzuto JM. Resveratrol: Twenty Years of Growth, Development and Controversy. Biomol Ther (Seoul). 2019 Jan 1;27(1):1-14. doi: 10.4062/biomolther.2018.176. PMID: 30332889; PMCID: PMC6319551.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6319551/
 9. Salehi B, Mishra AP, Nigam M, Sener B, Kilic M, Sharifi-Rad M, Fokou PVT, Martins N, Sharifi-Rad J. Resveratrol: A Double-Edged Sword in Health Benefits. Biomedicines. 2018 Sep 9;6(3):91. doi: 10.3390/biomedicines6030091. PMID: 30205595; PMCID: PMC6164842.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164842/
 10. Berman, A.Y., Motechin, R.A., Wiesenfeld, M.Y. et al. The therapeutic potential of resveratrol: a review of clinical trials. npj Precision Onc 1, 35 (2017). https://doi.org/10.1038/s41698-017-0038-6.
 11. Alyson M. Curry, Dawanna S. White, Dickson Donu, and Yana Cen. Human Sirtuin Regulators: The 'Success' Stories. Frontiers in Physiology 12 (2021), published October 21, 2021. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.752117.
 12. Xie HC, Han HP, Chen Z, He JP. A study on the effect of resveratrol on lipid metabolism in hyperlipidemic mice. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013 Nov 2;11(1):209-12. PMID: 24653579; PMCID: PMC3957267.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3957267/
 13. Mendes KL, de Pinho L, Andrade JM, Paraíso AF, Lula JF, Macedo SM, Feltenberger JD, Guimarães AL, de Paula AM, Santos SH. Distinct metabolic effects of resveratrol on lipogenesis markers in mice adipose tissue treated with high-polyunsaturated fat and high-protein diets. Life Sci. 2016 May 15;153:66-73. doi: 10.1016/j.lfs.2016.04.014. Epub 2016 Apr 14. PMID: 27085216.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27085216/
 14. Bonnefont-Rousselot D. Resveratrol and Cardiovascular Diseases. Nutrients. 2016 May 2;8(5):250. doi: 10.3390/nu8050250. PMID: 27144581; PMCID: PMC4882663.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27144581/
 15. Witztum JL, Steinberg D. Role of oxidized low density lipoprotein in atherogenesis. J Clin Invest. 1991 Dec;88(6):1785-92. doi: 10.1172/JCI115499. PMID: 1752940; PMCID: PMC295745.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1752940/
 16. Tomé-Carneiro J, Gonzálvez M, Larrosa M, García-Almagro FJ, Avilés-Plaza F, Parra S, Yáñez-Gascón MJ, Ruiz-Ros JA, García-Conesa MT, Tomás-Barberán FA, Espín JC. Consumption of a grape extract supplement containing resveratrol decreases oxidized LDL and ApoB in patients undergoing primary prevention of cardiovascular disease: a triple-blind, 6-month follow-up, placebo-controlled, randomized trial. Mol Nutr Food Res. 2012 May;56(5):810-21. doi: 10.1002/mnfr.201100673. PMID: 22648627.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22648627/
 17. Xia N, Förstermann U, Li H. Resveratrol and endothelial nitric oxide. Molecules. 2014 Oct 9;19(10):16102-21. doi: 10.3390/molecules191016102. PMID: 25302702; PMCID: PMC6270738.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25302702/
 18. López-Sepúlveda R, Jiménez R, Romero M, Zarzuelo MJ, Sánchez M, Gómez-Guzmán M, Vargas F, O'Valle F, Zarzuelo A, Pérez-Vizcaíno F, Duarte J. Wine polyphenols improve endothelial function in large vessels of female spontaneously hypertensive rats. Hypertension. 2008 Apr;51(4):1088-95. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.107672. Epub 2008 Feb 7. PMID: 18259008.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18259008/
 19. Vallianou NG, Evangelopoulos A, Kazazis C. Resveratrol and diabetes. Rev Diabet Stud. 2013 Winter;10(4):236-42. doi: 10.1900/RDS.2013.10.236. Epub 2014 Feb 10. PMID: 24841877; PMCID: PMC4160010.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160010/
 20. Sharma S, Anjaneyulu M, Kulkarni SK, Chopra K. Resveratrol, a polyphenolic phytoalexin, attenuates diabetic nephropathy in rats. Pharmacology. 2006;76(2):69-75. doi: 10.1159/000089720. Epub 2005 Nov 11. PMID: 16286809.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16286809/
 21. Chang CC, Chang CY, Wu YT, Huang JP, Yen TH, Hung LM. Resveratrol retards progression of diabetic nephropathy through modulations of oxidative stress, proinflammatory cytokines, and AMP-activated protein kinase. J Biomed Sci. 2011 Jun 23;18(1):47. doi: 10.1186/1423-0127-18-47. PMID: 21699681; PMCID: PMC3150248.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21699681/
 22. Fröjdö S, Durand C, Pirola L. Metabolic effects of resveratrol in mammals--a link between improved insulin action and aging. Curr Aging Sci. 2008 Dec;1(3):145-51. doi: 10.2174/1874609810801030145. PMID: 20021385.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20021385/
 23. Venturini CD, Merlo S, Souto AA, Fernandes Mda C, Gomez R, Rhoden CR. Resveratrol and red wine function as antioxidants in the nervous system without cellular proliferative effects during experimental diabetes. Oxid Med Cell Longev. 2010 Nov-Dec;3(6):434-41. doi: 10.4161/oxim.3.6.14741. Epub 2010 Nov 1. PMID: 21307644; PMCID: PMC3154048.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154048/
 24. Soleas GJ, Grass L, Josephy PD, Goldberg DM, Diamandis EP. A comparison of the anticarcinogenic properties of four red wine polyphenols. Clin Biochem. 2002 Mar;35(2):119-24. doi: 10.1016/s0009-9120(02)00275-8. PMID: 11983346.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11983346/
 25. Kim CW, Hwang KA, Choi KC. Anti-metastatic potential of resveratrol and its metabolites by the inhibition of epithelial-mesenchymal transition, migration, and invasion of malignant cancer cells. Phytomedicine. 2016 Dec 15;23(14):1787-1796. doi: 10.1016/j.phymed.2016.10.016. Epub 2016 Oct 27. PMID: 27912881.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27912881/
 26. Baur JA, Sinclair DA. Therapeutic potential of resveratrol: the in vivo evidence. Nat Rev Drug Discov. 2006 Jun;5(6):493-506. doi: 10.1038/nrd2060. Epub 2006 May 26. PMID: 16732220.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16732220/
 27. Zulueta A, Caretti A, Signorelli P, Ghidoni R. Resveratrol: A potential challenger against gastric cancer. World J Gastroenterol. 2015 Oct 7;21(37):10636-43. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10636. PMID: 26457023; PMCID: PMC4588085.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588085/
 28. Vanamala J, Reddivari L, Radhakrishnan S, Tarver C. Resveratrol suppresses IGF-1 induced human colon cancer cell proliferation and elevates apoptosis via suppression of IGF-1R/Wnt and activation of p53 signaling pathways. BMC Cancer. 2010 May 26;10:238. doi: 10.1186/1471-2407-10-238. PMID: 20504360; PMCID: PMC2891636.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20504360/
 29. Ndiaye M, Philippe C, Mukhtar H, Ahmad N. The grape antioxidant resveratrol for skin disorders: promise, prospects, and challenges. Arch Biochem Biophys. 2011 Apr 15;508(2):164-70. doi: 10.1016/j.abb.2010.12.030. Epub 2011 Jan 4. PMID: 21215251; PMCID: PMC3060966.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3060966/
 30. Chen ZH, Hurh YJ, Na HK, Kim JH, Chun YJ, Kim DH, Kang KS, Cho MH, Surh YJ. Resveratrol inhibits TCDD-induced expression of CYP1A1 and CYP1B1 and catechol estrogen-mediated oxidative DNA damage in cultured human mammary epithelial cells. Carcinogenesis. 2004 Oct;25(10):2005-13. doi: 10.1093/carcin/bgh183. Epub 2004 May 13. PMID: 15142886.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15142886/
 31. Li G, Rivas P, Bedolla R, Thapa D, Reddick RL, Ghosh R, Kumar AP. Dietary resveratrol prevents development of high-grade prostatic intraepithelial neoplastic lesions: involvement of SIRT1/S6K axis. Cancer Prev Res (Phila). 2013 Jan;6(1):27-39. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-12-0349. Epub 2012 Dec 17. PMID: 23248098; PMCID: PMC3536933.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23248098/
 32. Tessitore L, Davit A, Sarotto I, Caderni G. Resveratrol depresses the growth of colorectal aberrant crypt foci by affecting bax and p21(CIP) expression. Carcinogenesis. 2000 Aug;21(8):1619-22. PMID: 10910967.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10910967/
 33. Wang TT, Hudson TS, Wang TC, Remsberg CM, Davies NM, Takahashi Y, Kim YS, Seifried H, Vinyard BT, Perkins SN, Hursting SD. Differential effects of resveratrol on androgen-responsive LNCaP human prostate cancer cells in vitro and in vivo. Carcinogenesis. 2008 Oct;29(10):2001-10. doi: 10.1093/carcin/bgn131. Epub 2008 Jun 26. PMID: 18586690; PMCID: PMC2722852.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18586690/
 34. Mobasheri A, Henrotin Y, Biesalski HK, Shakibaei M. Scientific evidence and rationale for the development of curcumin and resveratrol as nutraceutricals for joint health. Int J Mol Sci. 2012;13(4):4202-4232. doi: 10.3390/ijms13044202. Epub 2012 Mar 30. PMID: 22605974; PMCID: PMC3344210.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3344210/
 35. Elmali N, Baysal O, Harma A, Esenkaya I, Mizrak B. Effects of resveratrol in inflammatory arthritis. Inflammation. 2007 Apr;30(1-2):1-6. doi: 10.1007/s10753-006-9012-0. PMID: 17115116.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17115116/
 36. Csaki C, Keshishzadeh N, Fischer K, Shakibaei M. Regulation of inflammation signalling by resveratrol in human chondrocytes in vitro. Biochem Pharmacol. 2008 Feb 1;75(3):677-87. doi: 10.1016/j.bcp.2007.09.014. Epub 2007 Sep 18. PMID: 17959154.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17959154/
 37. Csaki C, Mobasheri A, Shakibaei M. Synergistic chondroprotective effects of curcumin and resveratrol in human articular chondrocytes: inhibition of IL-1beta-induced NF-kappaB-mediated inflammation and apoptosis. Arthritis Res Ther. 2009;11(6):R165. doi: 10.1186/ar2850. Epub 2009 Nov 4. PMID: 19889203; PMCID: PMC3003513.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19889203/
 38. Elmali N, Esenkaya I, Harma A, Ertem K, Turkoz Y, Mizrak B. Effect of resveratrol in experimental osteoarthritis in rabbits. Inflamm Res. 2005 Apr;54(4):158-62. doi: 10.1007/s00011-004-1341-6. PMID: 15883738.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15883738/
 39. Granzotto A, Zatta P. Resveratrol and Alzheimer's disease: message in a bottle on red wine and cognition. Front Aging Neurosci. 2014 May 14;6:95. doi: 10.3389/fnagi.2014.00095. PMID: 24860502; PMCID: PMC4030174.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4030174/
 40. Wang J, Ho L, Zhao Z, Seror I, Humala N, Dickstein DL, Thiyagarajan M, Percival SS, Talcott ST, Pasinetti GM. Moderate consumption of Cabernet Sauvignon attenuates Abeta neuropathology in a mouse model of Alzheimer's disease. FASEB J. 2006 Nov;20(13):2313-20. doi: 10.1096/fj.06-6281com. PMID: 17077308.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17077308/
 41. Panza F, Frisardi V, Seripa D, Logroscino G, Santamato A, Imbimbo BP, Scafato E, Pilotto A, Solfrizzi V. Alcohol consumption in mild cognitive impairment and dementia: harmful or neuroprotective? Int J Geriatr Psychiatry. 2012 Dec;27(12):1218-38. doi: 10.1002/gps.3772. Epub 2012 Mar 7. PMID: 22396249.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22396249/
 42. Corona G, Vauzour D, Hercelin J, Williams CM, Spencer JP. Phenolic acid intake, delivered via moderate champagne wine consumption, improves spatial working memory via the modulation of hippocampal and cortical protein expression/activation. Antioxid Redox Signal. 2013 Nov 10;19(14):1676-89. doi: 10.1089/ars.2012.5142. Epub 2013 Apr 3. PMID: 23458470.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23458470/
 43. Regitz C, Fitzenberger E, Mahn FL, Dußling LM, Wenzel U. Resveratrol reduces amyloid-beta (Aβ₁₋₄₂)-induced paralysis through targeting proteostasis in an Alzheimer model of Caenorhabditis elegans. Eur J Nutr. 2016 Mar;55(2):741-747. doi: 10.1007/s00394-015-0894-1. Epub 2015 Apr 8. PMID: 25851110.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25851110/
 44. Baur JA, Pearson KJ, Price NL, Jamieson HA, Lerin C, Kalra A, Prabhu VV, Allard JS, Lopez-Lluch G, Lewis K, Pistell PJ, Poosala S, Becker KG, Boss O, Gwinn D, Wang M, Ramaswamy S, Fishbein KW, Spencer RG, Lakatta EG, Le Couteur D, Shaw RJ, Navas P, Puigserver P, Ingram DK, de Cabo R, Sinclair DA. Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet. Nature. 2006 Nov 16;444(7117):337-42. doi: 10.1038/nature05354. Epub 2006 Nov 1. PMID: 17086191; PMCID: PMC4990206.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4990206/
 45. Wood JG, Rogina B, Lavu S, Howitz K, Helfand SL, Tatar M, Sinclair D. Sirtuin activators mimic caloric restriction and delay ageing in metazoans. Nature. 2004 Aug 5;430(7000):686-9. doi: 10.1038/nature02789. Epub 2004 Jul 14. Erratum in: Nature. 2004 Sep 2;431(7004):107. PMID: 15254550.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15254550/
 46.  Lam YY, Peterson CM, Ravussin E. Resveratrol vs. calorie restriction: data from rodents to humans. Exp Gerontol. 2013 Oct;48(10):1018-24. doi: 10.1016/j.exger.2013.04.005. Epub 2013 Apr 25. PMID: 23624181.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23624181/
 47. Kaeberlein M, McVey M, Guarente L. The SIR2/3/4 complex and SIR2 alone promote longevity in Saccharomyces cerevisiae by two different mechanisms. Genes Dev. 1999 Oct 1;13(19):2570-80. doi: 10.1101/gad.13.19.2570. PMID: 10521401; PMCID: PMC317077.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC317077/
 48. Lee SH, Lee JH, Lee HY, Min KJ. Sirtuin signaling in cellular senescence and aging. BMB Rep. 2019 Jan;52(1):24-34. doi: 10.5483/BMBRep.2019.52.1.290. PMID: 30526767; PMCID: PMC6386230.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6386230/
 49. Howitz KT, Bitterman KJ, Cohen HY, Lamming DW, Lavu S, Wood JG, Zipkin RE, Chung P, Kisielewski A, Zhang LL, Scherer B, Sinclair DA. Small molecule activators of sirtuins extend Saccharomyces cerevisiae lifespan. Nature. 2003 Sep 11;425(6954):191-6. doi: 10.1038/nature01960. Epub 2003 Aug 24. PMID: 12939617.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12939617/
 50. John Carroll and Ryan McBride. UPDATED: GSK Moves to Shutter Sirtris' Cambridge Office, Integrate R&D. Fierce Biotech, March 12, 2013, 12:08 PM:https://www.fiercebiotech.com/r-d/updated-gsk-moves-to-shutter-sirtris-cambridge-office-integrate-r-d
 51. Burnett C, Valentini S, Cabreiro F, Goss M, Somogyvári M, Piper MD, Hoddinott M, Sutphin GL, Leko V, McElwee JJ, Vazquez-Manrique RP, Orfila AM, Ackerman D, Au C, Vinti G, Riesen M, Howard K, Neri C, Bedalov A, Kaeberlein M, Soti C, Partridge L, Gems D. Absence of effects of Sir2 overexpression on lifespan in C. elegans and Drosophila. Nature. 2011 Sep 21;477(7365):482-5. doi: 10.1038/nature10296. PMID: 21938067; PMCID: PMC3188402.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3188402/
 52. Beher D, Wu J, Cumine S, Kim KW, Lu SC, Atangan L, Wang M. Resveratrol is not a direct activator of SIRT1 enzyme activity. Chem Biol Drug Des. 2009 Dec;74(6):619-24. doi: 10.1111/j.1747-0285.2009.00901.x. Epub 2009 Oct 20. PMID: 19843076.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19843076/
 53. Pacholec M, Bleasdale JE, Chrunyk B, Cunningham D, Flynn D, Garofalo RS, Griffith D, Griffor M, Loulakis P, Pabst B, Qiu X, Stockman B, Thanabal V, Varghese A, Ward J, Withka J, Ahn K. SRT1720, SRT2183, SRT1460, and resveratrol are not direct activators of SIRT1. J Biol Chem. 2010 Mar 12;285(11):8340-51. doi: 10.1074/jbc.M109.088682. Epub 2010 Jan 8. PMID: 20061378; PMCID: PMC2832984.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2832984/
 54. Strong R, Miller RA, Astle CM, Baur JA, de Cabo R, Fernandez E, Guo W, Javors M, Kirkland JL, Nelson JF, Sinclair DA, Teter B, Williams D, Zaveri N, Nadon NL, Harrison DE. Evaluation of resveratrol, green tea extract, curcumin, oxaloacetic acid, and medium-chain triglyceride oil on life span of genetically heterogeneous mice. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2013 Jan;68(1):6-16. doi: 10.1093/gerona/gls070. Epub 2012 Mar 26. PMID: 22451473; PMCID: PMC3598361.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3598361/
 55. Benslimane Y, Bertomeu T, Coulombe-Huntington J, McQuaid M, Sánchez-Osuna M, Papadopoli D, Avizonis D, Russo MST, Huard C, Topisirovic I, Wurtele H, Tyers M, Harrington L. Genome-Wide Screens Reveal that Resveratrol Induces Replicative Stress in Human Cells. Mol Cell. 2020 Sep 3;79(5):846-856.e8. doi: 10.1016/j.molcel.2020.07.010. Epub 2020 Aug 4. PMID: 32755594.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32755594/
 56. Detampel P, Beck M, Krähenbühl S, Huwyler J. Drug interaction potential of resveratrol. Drug Metab Rev. 2012 Aug;44(3):253-65. doi: 10.3109/03602532.2012.700715. PMID: 22788578.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22788578/
 57. Ramírez-Garza SL, Laveriano-Santos EP, Marhuenda-Muñoz M, Storniolo CE, Tresserra-Rimbau A, Vallverdú-Queralt A, Lamuela-Raventós RM. Health Effects of Resveratrol: Results from Human Intervention Trials. Nutrients. 2018 Dec 3;10(12):1892. doi: 10.3390/nu10121892. PMID: 30513922; PMCID: PMC6317057.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6317057/
 58. Kjær TN, Ornstrup MJ, Poulsen MM, Stødkilde-Jørgensen H, Jessen N, Jørgensen JOL, Richelsen B, Pedersen SB. No Beneficial Effects of Resveratrol on the Metabolic Syndrome: A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2017 May 1;102(5):1642-1651. doi: 10.1210/jc.2016-2160. PMID: 28182820.
 59. Gliemann L, Schmidt JF, Olesen J, Biensø RS, Peronard SL, Grandjean SU, Mortensen SP, Nyberg M, Bangsbo J, Pilegaard H, Hellsten Y. Resveratrol blunts the positive effects of exercise training on cardiovascular health in aged men. J Physiol. 2013 Oct 15;591(20):5047-59. doi: 10.1113/jphysiol.2013.258061. Epub 2013 Jul 22. PMID: 23878368; PMCID: PMC3810808.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810808/
 60. Olesen J, Gliemann L, Biensø R, Schmidt J, Hellsten Y, Pilegaard H. Exercise training, but not resveratrol, improves metabolic and inflammatory status in skeletal muscle of aged men. J Physiol. 2014 Apr 15;592(8):1873-86. doi: 10.1113/jphysiol.2013.270256. Epub 2014 Feb 10. PMID: 24514907; PMCID: PMC4001758.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4001758/
 61. Bertelli AA, Giovannini L, Giannessi D, Migliori M, Bernini W, Fregoni M, Bertelli A. Antiplatelet activity of synthetic and natural resveratrol in red wine. Int J Tissue React. 1995;17(1):1-3. PMID: 7499059.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7499059/
 62. Pace-Asciak CR, Hahn S, Diamandis EP, Soleas G, Goldberg DM. The red wine phenolics trans-resveratrol and quercetin block human platelet aggregation and eicosanoid synthesis: implications for protection against coronary heart disease. Clin Chim Acta. 1995 Mar 31;235(2):207-19. doi: 10.1016/0009-8981(95)06045-1. PMID: 7554275.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7554275/
 63. Chow HH, Garland LL, Hsu CH, Vining DR, Chew WM, Miller JA, Perloff M, Crowell JA, Alberts DS. Resveratrol modulates drug- and carcinogen-metabolizing enzymes in a healthy volunteer study. Cancer Prev Res (Phila). 2010 Sep;3(9):1168-75. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-09-0155. Epub 2010 Aug 17. PMID: 20716633; PMCID: PMC2933312.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20716633/
 64. Walle T. Bioavailability of resveratrol. Ann N Y Acad Sci. 2011 Jan;1215:9-15. doi: 10.1111/j.1749-6632.2010.05842.x. PMID: 21261636.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21261636/
 65. Bohara RA, Tabassum N, Singh MP, Gigli G, Ragusa A, Leporatti S. Recent Overview of Resveratrol's Beneficial Effects and Its Nano-Delivery Systems. Molecules. 2022 Aug 12;27(16):5154. doi: 10.3390/molecules27165154. PMID: 36014390; PMCID: PMC9414442.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9414442/
 66. Li, M., Schneider, K., Kristensen, M. et al. Engineering yeast for high-level production of stilbenoid antioxidants. Sci Rep 6, 36827 (2016). https://doi.org/10.1038/srep36827
Forrige innlegg
Neste innlegg