Din handlekurv

Handlekurven din er tom

Check out these collections.

Forskning: Alzheimers sykdom og Nikotinamid Ribosid (NR)

Forskning: Alzheimers sykdom & Nikotinamid Ribosid (NR) - AgeLab.no

I vår tidsalder av medisinsk innovasjon og forskning, står vi ved porten til nye forståelser og potensielle behandlinger for nervenes degenerative sykdommer. En av disse er Alzheimer's demens, en tilstand sykdom i hjernen vi nåværende ikke kan behandle.

Helse Bergen, i samarbeid med Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus, har lansert "N-DOSE AD studiet", som utforsker potensialet til nikotinamid-ribosid (NR) i behandlingen av Alzheimer's sykdom.

N-DOSE AD studiet: Nikotinamid Ribosid behandling for Alzheimer sykdom

Studiet har mål å utforske effektene av nikotinamid ribosid (NR), et innovativt stoff i B3-vitaminfamilien, på pasienter med Alzheimers sykdom.
Forskerne vil undersøke om NR kan bedre symptomene ved Alzheimer sykdom og vise gunstig effekt på hjernefunksjonen. I tillegg, ønsker de å finne ut hvilken dose av NR som gir den beste effekten mot sykdommen.

Her kan du trykke for å delta og lese mer informasjon om selve studiet.

Med denne korte artikkelen håper vi å informere befolkningen om noen av de spennende, pågående forskningsprosjektene relatert til aldersrelaterte og degenerative sykdommer, gi flere muligheten til å delta, samt gi en kort innføring i Alzheimers sykdom og behandlingsmuligheten som undersøkes.

Hva er Alzheimers Sykdom?

Alzheimer's sykdom er den vanligste årsaken til demens. Alzheimers rammer millioner globalt og er i dag den sjette ledende dødsårsaken i verden. Det er en progressiv degenerativ lidelse av nervecellene, hvor det skjer forandringer og opphopning av proteiner hos nervecellene (nevroner). Alzheimers demens karakteriseres av gradvis tap av hukommelse, kognitiv funksjon og endringer i atferd.

Hva skjer i nervecellene hos en pasient med Alzheimers sykdom?

 1. Amyloid plakk: I en frisk hjerne er det proteiner som hjelper cellene å kommunisere og fungere ordentlig. I Alzheimers sykdom, begynner noen av disse proteinene, kalt amyloid-beta, å klumpe seg sammen og danne plakk, amyloide plakk, mellom hjernecellene. Disse plakkene forstyrrer kommunikasjonen mellom nevronene og kan indusere inflammasjon, som skader cellene.

 2. Tau knuter: Inne i hjernecellene er det store rør av proteiner, som kan sammenlignes med et både et skjellett og motorveier inne i cellene. Disse kalles mikrotubuli, og er blant andet laget av tau-proteiner. I Alzheimers blir disse tau-proteinene forandrede og danner floker, såkalt "tau knuter/tangle". Dette destabiliserer og kollapser cellens "skjelett"/mikrotubuli og forstyrrer transport av næringsstoffer og andre essensielle molekyler inne i cellene, som fører til celledød.

 3. Inflammasjon/betennelse: På grunn av celledøden, blir immunforsvaret aktivert som starter en betennelsesreaksjon. Denne betennelsen er kroppens måte å reagere på skade for å reparere, men i tilfeller som dette kan det faktisk gjøre ting verre og føre til at flere celler dør.

 4. Hjernen krymper: Som et resultat av nervedød, skrumper hjernen. Såkalt hjerne-atrofi. Dette ses typisk spesielt i hippocampus, et område som er sentral for hukommelse. Samt i hjernebarken, som er involvert i overblikk, orientering planlegning og andre komplekse oppgaver. Derfor er glemsomhet og forvirring ofte de første tegn på Alzheimers sykdom.

Hva er Nikotinamid Ribosid (NR) og NAD?

Nikotinamid ribosid (NR) er en potent forløper til NAD.

Nikotinamid Ribosid (NR) er klassifisert som et kosttilskudd av Legemiddelverket i Norge, og er et innovativt medlem i B3-vitaminfamilien. Det har blitt stadig mer populært innen forskning på alderdom og livsvitenskap, fordi det har vist seg å øke nivåene av det essensielle molekylet NAD i kroppens celler.

Dette gir forskere over hele verden håp om å kunne utvikle bedre behandlinger for sunnere aldring og aldersrelaterte tilstander. Her er en kort introduksjon til NAD og nikotinamid ribosid [1-3]:

 1. NAD (nikotinamid-adenin-dinukleotid) et molekyl som finnes i alle levende celler. Det brukes i over 500 reaksjoner og er derfor involvert i de aller fleste viktige prosesser og funksjoner.
 2. Cellene bruker oppladet NAD (NAD+) nærmest som et drivstoff for disse biologiske prosessene i cellene. Særlig innen energiproduksjon, DNA-reparasjon og regulering av genuttrykk.
 3. Våre NAD+ nivåer synker etter fylte 30 år, noe som bidrar til aldringsprosessen med det langsomme tap av cellenes funksjon, energi og vedlikehold.
 4. Forskningsmodeller viser tydelig at å gjenopprette cellenes NAD-nivå gir betydelig mer energi, forebygger sykdom, bedrer forbrenningen og forlenger levetiden signifikant.
 5. Nikotinamid-ribosid (NR) blir i cellene omdannet til NAD, og har har vist et stort potensiale som et potent NAD-tilskudd.
Våre NAD+ nivåer synker etter fylte 30 år

Det er mange pågående studier globalt ledet av fremstående alderdomsforskere om NAD-økende tilskudd. Mest kjent er kanskje David Sinclair ved Harvard University, men Norge er ikke langt etter.

Ved Haukeland universitetssykehus ble det i 2022 med "The NADPARK study", vist at nikotinamid-ribosid øker NAD+ nivåer i nervesystemet hos pasienter med Parkinsons sykdom. Studien viste også at NR er godt tolerert uten bivirkninger og at det reduserer betennelsesmarkører i ryggmargsvæsken [4].

Dette gir håp om at nikotinamid-ribosid kan bidra til å forebygge og bremse aldersrelaterte og nevrologiske sykdommer hos mennesker, slik som det er bevist i dyreforsøk.

De potensielle nervebeskyttende effektene gjør NR til et interessant stoff for studier av nevrodegenerative sykdommer som MS, Alzheimers og Parkinsons. Her kan du lese vår vitenskapsartikkel om NAD og NAD-økning.

Mer om N-DOSE AD studiet

Nikotinamid Ribosid (NR) og AlzheimersStudiet vil inkludere en intervensjonsgruppe som vil motta kapsler med nikotinamid ribosid (NR), og en kontrollgruppe som vil motta et placebo. Forskerne vil deretter evaluere endringer i kognitiv funksjon, biomarkører, og sykdomsprogresjon.

Deltakerne vil gjennomgå 5 legeundersøkelser, bli undersøkt med 2 prøver av ryggmargsvæske og hjerne-scannet 4 ganger med billedundersøkelsen PET/MR. Utover dette blir det tatt blodprøver, undersøkt urin og afføringsprøver.

Bergen: Vil du eller en bekjent delta?

Studien er for tiden i rekrutteringsfasen og søker etter deltakere mellom 50-85 år med mild til moderat Alzheimer's demens. Deltakere vil bli nøye overvåket og fulgt opp gjennom hele studien for å sikre deres velvære og samle verdifull data. Ved å delta i denne studien, har man muligheten til ikke bare å bidra til vitenskapelig forståelse av Alzheimer's sykdom, men også å lære mer om deres egen helse og potensielle behandlingsveier. Dette er en unik mulighet til å være en del av nyskapende forskning og potensielt bidra til utviklingen av nye behandlingsmetoder for Alzheimer's sykdom.

Konklusjon

Nikotinamid-ribosid kan være et spennende skritt fremover i behandling og forskning på Alzheimer's sykdom. Gjennom detaljert og dedikert vitenskapelig arbeid, som "N-DOSE AD Studiet" ved Helse Bergen, kan vi håpe på å finne nye behandlingsmetoder for nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers demens. Vi inviterer deg til å utforske, lære, og engasjere deg i denne reisen mot en bedre fremtid for alle som er berørt av Alzheimer's sykdom.

Utforsk flere spennende forsknings- og vitenskapsartikler i vitensbanken på AgeLab.no. Vi er Norges Longevityportal og spesialist på anti-aldring, livsstil, trening og tilskudd som Nikotinamid ribosid (NR), NMN og Resveratrol.

Kilder

 1. Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules: The In Vivo Evidence. Cell Metab. 2018 Mar 6;27(3):529-547. doi: 10.1016/j.cmet.2018.02.011. PMID: 29514064; PMCID: PMC6342515.
 2. Ansari HR, Raghava GP. Identification of NAD interacting residues in proteins. BMC Bioinformatics. 2010 Mar 30;11:160. doi: 10.1186/1471-2105-11-160. PMID: 20353553; PMCID: PMC2853471.
 3. Lin, J., Pan, Y. & Wang, J. NAD+ and its precursors in human longevity. Quant Biol3, 193–198 (2015). https://doi.org/10.1007/s40484-015-0055-9
 4. Brakedal B, Dölle C et al. The NADPARK study: A randomized phase I trial of nicotinamide riboside supplementation in Parkinson's disease. Cell Metab. 2022 Mar 1;34(3):396-407.e6. doi: 10.1016/j.cmet.2022.02.001. PMID: 35235774.
Forrige innlegg
Neste innlegg